Türkiye’de Pazarlama Otomasyonu Tekeline Son Veriyoruz

Türkiye’de pazarlama otomasyonu tekeline son veriyoruz. Tüm dünyada özellikle e-ticaretin payının artmaya başladığı son on yıldan bu yana, büyükten küçüğe birçok şirketin kendi kendine –doğru/yanlış– uyguladığı pazarlama otomasyonu maalesef ülkemizde 3-4 firma tekelinde ilerliyor. Biz, bu tekele son veriyoruz! Türkiye’de pazarlama otomasyonu ve iş akışı oluşturma anlamında hizmet veren yerli bir şirket maalesef bulunmuyordu. Google’da…
Read more